Tides, New York, 1502 (3d, 2d, 1d)
Tides

(Hempstead Bay) Long Beach Inside Tides

<<   <   Oct 2022   >   >>

(today) Oct 4th, Sun 6:54am-6:31pm H 3:33am 3'7" L 9:42am 0'8" H 4:01pm 4'5" L 10:38pm 0'4"

Oct 2022 Tide Chart Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 

Oct 2022 Tide Tables


Oct 1st (Sat) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:51am-6:36pm H 12:15am 3'9" L 5:57am 0'5" H 12:46pm 4'6" L 7:04pm 0'6"

Oct 2nd (Sun) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:52am-6:34pm H 1:19am 3'7" L 6:58am 0'8" H 1:49pm 4'5" L 8:18pm 0'7"

Oct 3rd (Mon) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:53am-6:33pm H 2:25am 3'6" L 8:20am 0'9" H 2:54pm 4'5" L 9:33pm 0'6"

Oct 4th (Tue) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:54am-6:31pm H 3:33am 3'7" L 9:42am 0'8" H 4:01pm 4'5" L 10:38pm 0'4"

Oct 5th (Wed) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:55am-6:30pm H 4:41am 3'9" L 10:50am 0'6" H 5:07pm 4'6" L 11:33pm 0'1"

Oct 6th (Thu) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:56am-6:28pm H 5:46am 4'0" L 11:48am 0'2" H 6:09pm 4'8"

Oct 7th (Fri) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:57am-6:26pm L 12:23am -0'1" H 6:43am 4'4" L 12:42pm 0'0" H 7:03pm 4'9"

Oct 8th (Sat) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:58am-6:25pm L 1:10am -0'3" H 7:33am 4'8" L 1:34pm -0'1" H 7:51pm 4'10"

Oct 9th (Sun) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 6:59am-6:23pm L 1:55am -0'4" H 8:18am 4'10" L 2:23pm -0'2" H 8:36pm 4'9"

Oct 10th (Mon) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:00am-6:22pm L 2:37am -0'4" H 9:01am 4'11" L 3:10pm -0'2" H 9:19pm 4'7"

Oct 11th (Tue) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:01am-6:20pm L 3:18am -0'3" H 9:42am 4'11" L 3:54pm -0'1" H 10:03pm 4'4"

Oct 12th (Wed) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:02am-6:18pm L 3:57am -0'0" H 10:22am 4'9" L 4:37pm 0'1" H 10:48pm 4'0"

Oct 13th (Thu) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:03am-6:17pm L 4:33am 0'2" H 11:04am 4'6" L 5:19pm 0'3" H 11:37pm 3'9"

Oct 14th (Fri) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:04am-6:15pm L 5:10am 0'6" H 11:48am 4'3" L 6:02pm 0'7"

Oct 15th (Sat) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:05am-6:14pm H 12:28am 3'6" L 5:48am 0'9" H 12:36pm 4'0" L 6:51pm 0'10"

Oct 16th (Sun) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:06am-6:12pm H 1:21am 3'3" L 6:32am 1'0" H 1:26pm 3'10" L 7:50pm 1'0"

Oct 17th (Mon) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:07am-6:11pm H 2:14am 3'2" L 7:31am 1'3" H 2:18pm 3'8" L 8:57pm 1'0"

Oct 18th (Tue) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:08am-6:09pm H 3:08am 3'2" L 8:46am 1'3" H 3:12pm 3'8" L 9:57pm 0'11"

Oct 19th (Wed) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:09am-6:08pm H 4:03am 3'3" L 9:54am 1'2" H 4:08pm 3'8" L 10:47pm 0'9"

Oct 20th (Thu) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:10am-6:06pm H 4:58am 3'5" L 10:50am 0'11" H 5:04pm 3'9" L 11:30pm 0'6"

Oct 21st (Fri) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:12am-6:05pm H 5:49am 3'8" L 11:39am 0'8" H 5:55pm 3'11"

Oct 22nd (Sat) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:13am-6:04pm L 12:11am 0'4" H 6:34am 4'0" L 12:25pm 0'5" H 6:41pm 4'1"

Oct 23rd (Sun) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:14am-6:02pm L 12:50am 0'1" H 7:14am 4'3" L 1:11pm 0'2" H 7:23pm 4'3"

Oct 24th (Mon) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:15am-6:01pm L 1:29am -0'0" H 7:52am 4'7" L 1:57pm 0'0" H 8:03pm 4'3"

Oct 25th (Tue) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:16am-5:59pm L 2:08am -0'1" H 8:30am 4'10" L 2:42pm -0'1" H 8:44pm 4'3"

Oct 26th (Wed) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:17am-5:58pm L 2:49am -0'1" H 9:08am 4'11" L 3:28pm -0'2" H 9:26pm 4'2"

Oct 27th (Thu) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:19am-5:57pm L 3:30am -0'1" H 9:50am 5'0" L 4:14pm -0'2" H 10:13pm 4'0"

Oct 28th (Fri) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:20am-5:55pm L 4:13am -0'0" H 10:37am 4'10" L 5:03pm -0'1" H 11:07pm 3'10"

Oct 29th (Sat) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:21am-5:54pm L 4:59am 0'1" H 11:32am 4'9" L 5:55pm 0'0"

Oct 30th (Sun) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:22am-5:53pm H 12:10am 3'8" L 5:51am 0'4" H 12:35pm 4'6" L 6:55pm 0'3"

Oct 31st (Mon) Tides for (1502) Long Beach Inside. Sun 7:23am-5:52pm H 1:16am 3'7" L 6:56am 0'6" H 1:39pm 4'5" L 8:05pm 0'4"